رویدادهای علمی سال 1396

Scientific Events (2017-2018)

کنفرانس افق های جدید در درمانهای غیر دارویی نارسایی قلب، درمان ازدیاد فشار خون در جوانان تا میانسالی

29فروردین 1396

The New Horizon in Non-Drug Managments of Heart Failure & Hypertension in Young to Middle Aged Adults

هفدهمین کنگره سالیانه اپتومتری خراسان

15-13اردیبهشت 1396

The Seventeenth Congress of Khorasan Optometry

کنگره بین المللی Iran CTO Meeting 2017

6-5مردادماه 1396

Iran CTO Meeting 2017

کنفرانس و کارگاه رژیونال آنستزی با راهنمای سونوگرافی

19مردادماه 1396

Ultrasound Guided Regional Anesthesia Conference and Workshop

CTO Workshop (شرکت سلامت پگاه کاریز-ترومو)

21مردادماه 1396

CTO Workshop

نشست علمی معرفی داروی PDxan

30شهریورماه 1396

Introducing The Pdxan Medicine Course

نشست علمی معرفی داروی Axabin

13مهرماه 1396

Introducing The Axabin Medicine Course

کنگره بین المللی CASPIAN Meeting 2017

13-11آبانماه 1396

CASPIAN Meeting 2017

ششمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره سالانه پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی

 1-3 آذرماه 1396

The 6th International Congress and the 21st Annual Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

نشست علمی معرفی داروی Duphaston

10 دیماه 1396

Introducing The Duphaston Medicine Course

سمینار مراقبت در کم کاری تیروئید نوزادان

28 دیماه 1396

Cares in Neonatal Hypothyroidism Seminar

کارگاه معرفی محصول جایگزین بخیه(Zipline)

1 بهمن ماه 1396

Suture Replacement Product(Zipline) Workshop

تحریک الکتریکی مغز و کاربردهای آن

9بهمن ماه 1396

Electrical Stimulation of the Brain and its Applications

کنفرانس علمی احیاء نوزادان

24 بهمن ماه 1396

Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop

کنفرانس علمی تغذیه با شیر مادر

5 اسفندماه 1396

Breastfeeding Conference

سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال

16-18 اسفندماه 1396

The Third International Colorectal & The First Laparoscopic Colorectal Surgery Congress