رویدادهای علمی سال 1395

Scientific Events (2016-2017)


اولین کنگره بین المللی سرطان

31-29 اردیبهشت 1395

The First International Cancer Congress

اولین سمپوزیوم نروساینس (اولين هم انديشي مشترك علوم اعصاب رضوي و كارگروه مامويت ويژه توسعه و تعالي علوم اعصاب كلان منطقه9)

24 تیرماه 1395

The First Neuroscience Symposium

هشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق

8-6 مردادماه 1395

The Eight International Razavi Cardiovascular Congress

کنفرانس علمی گروه چشم (لنزهای تماسی سخت)

23 مرداد 139

Hard Contact Lenses Conference

کارگاه جراحی اپی لپسی (Live Surgery)

25 مرداد 1395

Epilepsy Surgery Workshop

پیشرفتهای مولکولی آترواسکلرورزیس-پیامدهای قلبی و عروق

8 شهریور 1395

Advances in Molecular Aspects of  Atherosclerosis

دومین کنگره بین المللی صرع

19-17شهریور 1395

The Second International Epilepsy Congress

کارگاه ماراتون پژوهشی

25-20شهریور 1395

Marathon Research Workshop

کنفرانس علمی طب تسکینی و کنترل درد در بیماران میتلا به کانسر

2مهرماه 1395

Palliative Care and Pain in Cancer Patients

سمینار نقش اکوکاردیوگرافی در اورژانسهای قلبی

29مهرماه 1395

The Role of Echocardiography in Cardiac Emergencies

کارگاه نورواندواسکولار

3آبانماه 1395

Noro Endovascular Workshop

کارگاه CPR در دانشگاه امام رضا (ع)

26آبانماه 1395

CPR Workshop

کنفرانس علمی تازه های بیماریهای کلیه کودکان

27آبانماه 1395

Updates of Pediatric Kidney and Urinary Tract Diseases Conference

کنفرانس Low Floe Anesthesia

28آبانماه 1395

 Low & Minimal Flow Anesthesia Introduction to Desflurane

جلسه معرفی داروی ضد انعقاد خون زارلتو برای متخصصین گروه قلب

9دیماه 1395

Anticoagulant for Cardiologists(XARELTO) Conference

کنفرانس علمی پرستاری نارسایی قلبی

23دیماه 1395

Nursing Care in Patients with Heart Failure Conference

سمینار طب نوزادان

14بهمن ماه 1395

An Overview of New Achievements in Neonatology

کارگاه علمی آموزشی محلول کاردیوپلژی

18بهمن ماه 1395

Cardioplegia Solution Workshop

دوره آموزشی داروی انوکساپارین سدیم PDxane 

7اسفند ماه 1395

  Enoxaparin Sodium Medicine Course

کارگاه تست بالانس اکسیدانتآنتی اکسیدانت

28اسفند ماه 1395

Oxidant-Antioxidant Balance Test Workshop