رویدادهای علمی سال 1394

Scientific Events (2015-2016)

آموزشی Chest Pain

17 فروردین ماه1394

Chest Pain Course

کلاس آموزشی CXR

24 فروردین ماه1394

Chest X-Ray Course

کنفرانس اصول فرزند پروری در لجبازی کودکان

28 فروردین ماه1394

Principles of Parenting Childish stubbornness Conference

کارگاه مراقبت های حیاتی پیشرفته تروما  ATLS

3 اردیبهشت ماه1394

ATLS Workshop

کارگاه  آموزشی بهداشت دست

15 اردیبهشت ماه1394

Hand Hygiene Workshop

کمپین بهداشت دست

16 اردیبهشت ماه1394

Hand hygiene Campaign

کلاس آموزشی CPR

23 اردیبهشت ماه1394

CPR Workshop

کلاس آموزشی شروع درمان با نوومیکس

28 اردیبهشت ماه1394

Start treatment with Novomix Conference

نخستین کنگره سرطان بیمارستان رضوی

22-21 خرداد ماه1394

The First Razavi Cancer Congress

هفتمین کنگره بین المللی قلب و عروق

16-14 مرداد ماه1394

The Seventh International Cardiovascular Congress

سمینار آموزشی مراقبت از استومی

2 شهریورماه 1394

Ostomy Cares Seminar

دومین سمپوزیوم بین المللی اپی لپسی

3 شهریورماه 1394

The Second International Epilepsy Symposium

کارگاه آموزشی نحوه کار با کیتهای PRP

5  شهریورماه 1394

How to work with PRP kits Workshop?

اولین کنگره بین المللی MS

28-27 شهریورماه 1394

The First International MS Congress

اولین کنگره بین المللی روانشناسی سرطان

13-12 مهرماه 1394

The First Cancer Psychology Congress

کنگره و کارگاه بین المللی آموزش اندوسونوگرافی

17-15 مهرماه 1394

International Endosonography Workshop and Congress

کارگاه جراحی مغز در حالت هوشیاری

24 مهرماه 1394

Conscious Brain Surgery Workshops

همایش حسابرسی داخلی و خدمات تخصصی مرتبط

10 آبانماه 1394

Internal Audit and Related Specialized Services

کلاس آموزشی نحوه استفاده از استپلرهای جراحی

22  آبانماه 1394

How to Use Surgical Staplers Seminar?

کنفرانس علمی یک روزه تاثیر کانسرها و آنتی کانسرتراپی بر قلب

28  آبانماه 1394

The Effect of Cancers and Anti-Cancer on the Heart Conference

بررسی مطالعه بالینی فاکتور هشت انسانی نوترکیب (سافاکتو)

27 آذر ماه 1394

Clinical Study of Recombinant Eight Human Factor Seminar - Saffacto

کارگاه آموزشی رادیوتراپی حین جراحی (IORT)

20 دی ماه 1394

Intraoperative Radiotherapy Workshop -IORT

کنفرانس  بیماریهای مادزادی و ساختمانی قلب

1 بهمن ماه 1394

Congenital and Structural Heart Disease Conference

مدیریت دمایی بدن Temperature Management Principles

17 بهمن ماه 1394

Temperature Management Principles Seminar

کارگاه احیاء نوزاد

19 بهمن ماه 1394

Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop

سمینار آشنایی با درمان زخم با محصولات هارتمن و مدی هانی

4 اسفندماه 1394

Wound Healing with Hartman & Madi Honey Products Seminar

کنفرانس زایمان طبیعی بعد از سزارین

6 اسفندماه 1394

Normal Delivery After Cesarean Section Conference

کنفرانس شیر مادر

10 اسفندماه 1394

Breastfeeding Conference