رویدادهای علمی سال 1390

Scientific Events (2011-2012)

اولين كنگره بين المللي ارتباطات حرفه اي در مراكز بيمارستاني

ارديبهشت ماه 1390

The First Congress on Professional Communication in Hospital Centers

سمينار هم انديشي ضربه هاي مغزي

خرداد ماه 1390

Strokes Meeting

کنفرانس علمی یکروزه  محاسبه قدرت لنزهای داخل چشمی IOL Calculation

تير ماه 1390

Calculate the Power of Intraocular Lenses Conference (IOL) Calculation

همایش کشوری بهداشت محیط بیمارستانهای کشور

تير ماه 1390

 Environmental Health of Hospitals in Iran Congress

کنفرانس  علمی یکروزه اندوفتالمیت Endophthalmitis

مرداد ماه 1390

Endophthalmitis Conference

چهارمين كنگره بين المللي جراحي قلب و عروق رضوي

شهريور ماه 1390

The Fourth International Razavi Cardiac Surgery Congress

هشتمين كنگره بين المللي EA-Bانجمن جراحان قلب اروپا و آسیا

همزمان با کنگره جراحی قلب و عروق

 The 8th Congress on EA-B

سومين كنگره بين المللي پرفيوژن

The Third International Congress on Perfusion

کنفرانس کراتوکونوس

آبان ماه 1390

 Keratoconus Conference

كنگره بين المللي نروترما

آذر ماه 1390

International Congress on Neurotrauma

دومين كنفرانس بين المللي گردشگري سلامت كشورهاي اسلامي

آذر ماه 1390

The Second International Conference on Islamic Countries Health Tourism

کنفرانس کاربرد استنت در ضایعات عروق مغزی

آذر ماه 1390

Use of Stent in Cerebrovascular lesions Conference

کنفرانس یکروزه وارفارین

آذر ماه 1390

Warfarin Conference

سمینار پیشرفته لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی

دی ماه 1390

Advanced Laparoscopic and Hysteroscopic Seminar

کارگاه احیاء نوزاد

14-15 دیماه 1390

Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop

کنفرانس گلوکوم زاویه بسته

بهمن ماه 1390

Closed Angle Glaucoma Conference

اولين كنگره بين المللي پيشگيري از تصادفات جاده اي

اسفند ماه 1390

The First International Congress on Prevention of Road Accidents