رویدادهای علمی سال 1389
Scientific Events (2010-2011)

 

سمینارآموزش آمادگی برای زايمان

فروردين ماه 1389

Birth Preparation Training Seminar

سمينار بين المللي سردرد(همایش یکروزه)

ارديبهشت ماه 1389

 International Headache Seminar

سمپوزيوم بين المللي نروسرجري(همایش یکروزه جراحی مغز واعصاب)

خرداد ماه 1389

 International Neurosurgery and Brain Surgery Symposium

سمينار تازه هاي بيماري هاي التهابي روده

خرداد ماه 1389

 Updates of Inflammatory Bowel Diseases Seminar

اولين كنفرانس ادواري گروه چشم با موضوع OCT در بيماري هاي شبكيه

خرداد ماه 1389

OCT Retinal Diseases Conferences

کنفرانس فصلی چند تخصصی

خرداد ماه 1389

Multi-Specialty Seasonal Conference

كنگره بين المللي استروك

تير ماه 1389

International Congress on Stroke

دومين كنفرانس ادواري گروه چشم با موضوع Glaucoma suspects

تير ماه 1389

 Glaucoma Suspects Conferences

سومين كنفرانس ادواري گروه چشم با موضوع اولتراسوند بيوميكروسكوپي

تير ماه 1389

Biomicroscopic Ultrasound  Conferences

چهارمين كنفرانس ادواري گروه چشم با موضوع استرابيسم

مرداد ماه 1389

 Strabismus Conferences

بیماریهای خواب وخرخر

مرداد ماه 1389

Sleep and Acne Disorders Conferences

سومين كنگره بين المللي جراحي قلب و عروق

مهر ماه 1389

The Third International Congress on Cardiac Surgery

اولين كنگره پرفيوژن

همزمان با کنگره جراحی قلب و عروق

The First Congress on Perfusion

پنجمين كنفرانس ادوراي گروه چشم با موضوع درمان هاي غيراستروئيدي يووئيت

مهر ماه 1389

 The Fifth Non-Steroidal Uveitis Treatments Conference

اولين كنفرانس بين المللي گردشگري سلامت كشورهاي اسلامي

آبان ماه 1389

The First International Health Tourism of Islamic Countries Congress

ششمين كنفرانس ادواري گروه چشم با موضوع سودواكسفولاسيون

آبان ماه 1389

The Sixth Pseudoxafolation Conference

كارگاه احياء نوزاد

9 آبان ماه 1389

Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop

اولين كنگره بين المللي اپي لپسي(صرع)

آذر ماه 1389

The First International Epilepsy Congress

هفتمين كنفرانس ادواري گروه چشم با موضوع كنتاكت لنز

دي ماه 1389

The Seventh Contact Lenses  Conference

کارگاه تغذيه با شير مادر

27-28 بهمن ماه 1389

 Breastfeeding Workshop

همایش یکروزه مسئولین مدارک پزشکی استان

اسفند ماه 1389

Provincial Medical Records Authorities Conference

کنفرانسهای آموزشی IVF

-

Educational IVF Conferences