رویدادهای علمی سال 1387

Scientific Events (2008-2009)

 

 

 

دومين همايش انجمن قلب رضوي

خرداد ماه 1387

 The Second Razavi Heart Community Congress

کنگره بین المللی سرطان هاي دستگاه گوارش

خرداد ماه 1387

 International Gastrointestinals Cancer Congress

كارگاه تغذيه با شير مادر

23-24 آبان ماه 1387

Breastfeeding Workshop

سمينار مروري بر فيكو

آبان ماه 1387

FICO Reviews Seminar

دومین سمپوزیوم بين المللي جراحي آئورت و كارگاه OP-CAB

آذر ماه 1387

   The Second International Aortic Surgery Symposium & OP-CAB Workshop

سمينار عوارض حين و بعد از عمل كاتاراكت

دي ماه 1387

 Complications During and After Cataract Surgery Seminar

كارگاه احياء نوزاد

28 دي ماه 1387

Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop

سمينار آشنايي با سمعك هاي ديجيتال و تست هاي الكتروفيزيولوژيك

بهمن ماه 1387

Digital Hearing Aids and Electrophysiological Tests Seminar

سمينار پاتولوژي چشم در اپتومتري و تداخلات دارويي

بهمن ماه 1387

Eye Pathology in Optometry and Drug Interactions Seminar