این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: Contact UsAddress :
                      Razavi Hospital, After Qaem Bridge, Azadi Highway, Mashhad, Khorasan Razavi Province, IRAN
                      Permanent Secretariat of Congresses          
Telephone :
                     +98-51-36002892 (Mrs Abyar)
                     +98-51-36002888 (Mr Edalati Nia)
                     +98-51-36002885 (Mrs Mahjoob)

                    
Email :
                     
congress@razavihospital.ir 
                     razavihospital1@gmail.com
 

Registration


 

To Conference ...

-1 Days

Organizer